MEMBERS

Research Assistants

 • 林湋翔 Wei-Hsiang (Ryan) Lin

PhD Students

 • 葉奕成 Yi-Chen Yeh
 • 黃千容 Chien-Jung Huang

Master Students

 • 林詣翔 Yi-Xhiang Lin
 • 王榆文 Yu-Wen Wang
 • 洪晨瑜 Chen-Yu Hung
 • 盧嘉宏 Chia-Hung Lu

Alumni

 • 孫嘉岑 Chia-Tsen Sun (RA, 2014/02-2015/02)
 • 秦嗣涵 Szu-Han Chin (RA, 2015/02-2015/07)
 • 楊沛佳 Pei-Jia Yang (MS, 2014/05-2015/12)
 • 呂孝延 Hsiao-Yan Lu (MS, 2014/08-2017/01)
 • 邱翎雅 Ling-Ya Chiu (MS, 2014/09-2017/02; RA, 2017/03-2018/02)
 • 陳子堯 Tzu-Yao Chen (MS, 2014/09-2017/06)
 • 呂冠毅 Guan-Yi Lyu (MS, 2015/08-2017/08)
   *105學年度生醫資訊所碩二研究生總評量生資組第二名 (2017)
 • 吳承庭 Cheng-Tim Wu (MS, 2015/08-2018/02)
 • 葉大瑋 Da-Wei Yeh (MS, 2016/08-2019/04; RA, 2019/05-2021/03)
 • 黃千容 Chien-Jung Huang (MS, 2017/08-2019/10)
   *107學年度生醫資訊所碩二研究生總評量第三名 (2019)
 • 莊心棠 Ken H. Chuang (TA, 2015/09-2020/01)
 • 邱妥苑 To-Yuan Chiu (MS, 2017/08-2020/02)
 • 黃煒甯 Wei-Ning Huang (MS, 2017/08-2020/08)
 • 張原嘉 Yuan-Chia Chang (MS, 2017/08-2020/08)
 • 林宣辰 Hsuan-Chen Lin (MS, 2018/04-2021/02)