Teachers accepting to taking students for year 2006-2007

 

Biochemistry and Molecular Biology program

Master Student & Ph. D. Student   Ph. D. Student

An-Na Chiang

Bon-Chu Chung

Chen-Kung Chou

Chin-hsiang Chien

Fung-Fang Wang

Gwo-Chyuan Shaw

Jaulang Hwang

Jim C. Fong

Kin-Fu Chak

Kou-Juey Wu

Li-Ru You

Mei-Yu Chen

Ming-Ta Hsu

Rey-Huei Chen

Sheau-Farn Yeh

Shenq-Chyi Chang

Sue-Lin Chao

Teh-Ying Chou

Tzu-Hao Cheng

Wei-Ping Lee

Yau-Huei Wei

Yan-Hwa Wu Lee

Yeou-Guang Tsay

Ying-Chieh Tsai

Yan, Y.T.

     

 

Genome Science program Ph. D. Student  

Alex Che Ma

Alice Lin-TsingYu

An-Suei Yang

Chi-Huey Wong

Chia-Ning Shen

Chien-Jen Chen

Chung-Hsuan Chen

John Yu

Kuo-I Lin

Michael Hong-Shen Hsiao

Ming-Daw Tsai

Tien-Hsien Chang

Trees-Juen Chuang Wei-Chieh Cheng Wen-Bin Yang
Ying-Chih Chang Yi-Sheng Wang Andrew H.-J. Wang
David D. Ho Tse-Wen Chang Li-Jung Juan
Tsung-Lin Li Yun-Ru Chen Chung-Yi Wu
Wu-Shiun Hou Joyce Jean Liu  

Molecular Medicine program Ph. D. Student

An-Na Chiang

Chin-hsiang Chien

Tzu-Hao Cheng

Fung-Fang Wang

Gwo-Chyuan Shaw

Jim C. Fong

Kin-Fu Chak

Kou-Juey Wu

Li-Ru You

Mei-Yu Chen

Ming-Ta Hsu

Sheau-Farn Yeh

Yan-Hwa Wu Lee Yau-Huei Wei Teh-Ying Chou Danny Lying Wang
Tang K. Tang Jung-Hsiang Tai Sheau-Yann Shieh Joanne Jeou-Yuan Chen
Yan, Y.T.

                                                                                                                                                           back